Sunday, 20/09/2020 - 10:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bắc Hồng - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

HỒ SƠ GÓP Ý ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NK 2017-2022

HỒ SƠ GÓP Ý ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NK 2017-2022

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG THCS BẮC HỒNG 
NHIỆM KỲ 2017-2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  24/BC-CĐ                       Bắc Hồng, ngày 26 tháng 07 năm 2017
BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2017
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường THCS Bắc Hồng nhiệm kỳ 2012 - 2017; Bám sát chương trình nhiệm vụ từng năm học của ngành và nhà trường, Công đoàn trường THCS Bắc Hồng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chương trình hoạt động góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung. Sau đây là kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hương nhiệm vụ trọng tâm 2017 - 2022.  
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG THCS BẮC HỒNG 
NHIỆM KỲ 2017-2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  24/BC-CĐ                       Bắc Hồng, ngày 26 tháng 07 năm 2017
BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2017
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường THCS Bắc Hồng nhiệm kỳ 2012 - 2017; Bám sát chương trình nhiệm vụ từng năm học của ngành và nhà trường, Công đoàn trường THCS Bắc Hồng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chương trình hoạt động góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung. Sau đây là kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hương nhiệm vụ trọng tâm 2017 - 2022.  

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THCS BẮC HỒNG

NHIỆM KỲ 2017-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  24/BC-CĐ

                       Bắc Hồng, ngày 26 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2017

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường THCS Bắc Hồng nhiệm kỳ 2012 - 2017; Bám sát chương trình nhiệm vụ từng năm học của ngành và nhà trường, Công đoàn trường THCS Bắc Hồng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chương trình hoạt động góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung. Sau đây là kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hương nhiệm vụ trọng tâm 2017 - 2022.  

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THCS BẮC HỒNG

NHIỆM KỲ 2017-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  24/BC-CĐ

                       Bắc Hồng, ngày 26 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2017

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường THCS Bắc Hồng nhiệm kỳ 2012 - 2017; Bám sát chương trình nhiệm vụ từng năm học của ngành và nhà trường, Công đoàn trường THCS Bắc Hồng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chương trình hoạt động góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung. Sau đây là kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hương nhiệm vụ trọng tâm 2017 - 2022.  

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...
Tác giả:
Nguồn: honglinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 42
Tháng 09 : 269
Năm 2020 : 10.322