Friday, 30/09/2022 - 04:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bắc Hồng - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

THỜI KHÓA BIỂU 24/10/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về
                        
 Trường THCS Bắc Hồng                    
     THỜI KHÓA BIỂU                  
     NĂM HỌC 2020-2021 - HỌC KỲ I                  
                        
 ThứBuổiTiết6A6B6C6D6E7A7B7C7D7E7G8A8B8C8D8E9A9B9C9D
 2Sáng1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
 2Ngữ Văn
Hồ Thị Thúy Hằng
Ngữ Văn
Phạm Thị Vinh Hoa
Sinh học
Cao Thị Thanh Hoài
Toán
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hoa Lan
Tin học
Nguyễn Thị Thu Hường
Toán
Nguyễn Huy Tiễn
Toán
Nguyễn Thị Phương Thảo
Vật lí
Trần Thị Thùy Dương
Ngữ Văn
Đinh Thị Tuyết
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Đào
Toán
Tống Thị Hơn
Toán
Lê Thị Ngọc Hà
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Tiếng Anh
Bùi Thị ánh Hà
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
 3Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Sinh học
Cao Thị Thanh Hoài
Ngữ Văn
Hồ Thị Thúy Hằng
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
Ngữ Văn
Phạm Thị Vinh Hoa
Toán
Nguyễn Huy Tiễn
Toán
Trần Thị Thùy Dương
Ngữ Văn
Trần Thị Thủy
Ngữ Văn
Võ Thị Anh Thơ
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hoa Lan
Toán
Nguyễn Thị Thu Hường
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Hình học
Phạm Tuấn Anh
Toán
Lê Thị Ngọc Hà
Tin học
Lê Phương Đông
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Toán
Tống Thị Hơn
 4Toán
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Lịch sử
Trần Thị Thủy
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Toán
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Ngữ Văn
Võ Thị Anh Thơ
GDCD
Đinh Thị Tuyết
Vật lí
Trần Thị Thùy Dương
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Tiếng Anh
Bùi Thị ánh Hà
Địa lí
Hồ Thị Thúy Hằng
Toán
Lê Phương Đông
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Đào
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Lịch sử
Nguyễn Thị Hoa Lan
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Địa lí
Trần Thị Cát
 5Công nghệ
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Toán
Nguyễn Xuân Kỳ
Tin học
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Sinh học
Cao Thị Thanh Hoài
Địa lí
Nguyễn Thị Đào
Công nghệ
Tống Thị Hơn
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Toán
Nguyễn Thị Thu Hường
Tin học
Lê Thị Ngọc Hà
Địa lí
Hồ Thị Thúy Hằng
Ngữ Văn
Trần Thị Thủy
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Toán
Lê Phương Đông
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Ngữ Văn
Đinh Thị Tuyết
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
Địa lí
Trần Thị Cát
Toán
Nguyễn Anh Nghĩa
GDCD
Trần Thị Minh Xuân
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
 3Sáng1Ngữ Văn
Hồ Thị Thúy Hằng
Toán
Nguyễn Xuân Kỳ
Toán
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hoa Lan
Ngữ Văn
Trần Thị Thủy
Toán
Nguyễn Huy Tiễn
Toán
Nguyễn Thị Phương Thảo
Lịch sử
Võ Thị Anh Thơ
Toán
Lê Phương Đông
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Ngữ Văn
Đinh Thị Tuyết
Toán
Phạm Tuấn Anh
Hóa học
Cao Thị Thanh Hoài
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Tiếng Anh
Bùi Thị ánh Hà
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
 2Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Sinh học
Cao Thị Thanh Hoài
Ngữ Văn
Hồ Thị Thúy Hằng
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
Tin học
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Vật lí
Trần Thị Thùy Dương
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Ngữ Văn
Võ Thị Anh Thơ
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Ngữ Văn
Trần Thị Thủy
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Đào
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Tin học
Phạm Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Mỹ thuật
Trần Thị Quỳnh
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
 3Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Công nghệ
Nguyễn Huy Tiễn
Vật lí
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Toán
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Ngữ Văn
Võ Thị Anh Thơ
Toán
Trần Thị Thùy Dương
Tin học
Nguyễn Thị Thu Hường
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hoa Lan
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Ngữ Văn
Đinh Thị Tuyết
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Toán
Lê Thị Ngọc Hà
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Đào
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
Tin học
Lê Phương Đông
Địa lí
Trần Thị Cát
 4Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Tin học
Nguyễn Thị Hồng Liêm
GDCD
Đinh Văn Sự
Công nghệ
Nguyễn Huy Tiễn
Lịch sử
Đinh Thị Tuyết
Địa lí
Nguyễn Thị Hoa Lan
Toán
Nguyễn Thị Thu Hường
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Tin học
Lê Thị Ngọc Hà
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Hóa học
Cao Thị Thanh Hoài
Toán
Lê Phương Đông
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
GDCD
Nguyễn Thị Đào
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Địa lí
Trần Thị Cát
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
Lịch sử
Võ Thị Anh Thơ
 5Sinh học
Cao Thị Thanh Hoài
Tin học
Phạm Thị Hoa
Công nghệ
Nguyễn Huy Tiễn
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Vật lí
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Lịch sử
Đinh Thị Tuyết
Vật lí
Trần Thị Thùy Dương
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Toán
Nguyễn Thị Thu Hường
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Âm nhạc
Phan Thị Hoa
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
GDCD
Trần Thị Minh Xuân
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Địa lí
Trần Thị Cát
Tin học
Lê Phương Đông
 4Sáng1Thể dục
Phan Quốc Tường
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Toán
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Ngữ Văn
Võ Thị Anh Thơ
Toán
Trần Thị Thùy Dương
Ngữ Văn
Trần Thị Thủy
GDCD
Hồ Thị Thúy Hằng
Tiếng Anh
Bùi Thị ánh Hà
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Địa lí
Trần Thị Cát
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Ngữ Văn
Đinh Thị Tuyết
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Toán
Nguyễn Anh Nghĩa
Toán
Tống Thị Hơn
 2Toán
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Địa lí
Nguyễn Thị Đào
Ngữ Văn
Hồ Thị Thúy Hằng
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
GDCD
Đặng Thị Lịch
Vật lí
Trần Thị Thùy Dương
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Lịch sử
Võ Thị Anh Thơ
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Ngữ Văn
Đinh Thị Tuyết
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Toán
Tống Thị Hơn
Tin học
Phạm Thị Hoa
Đại số
Phạm Tuấn Anh
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Toán
Nguyễn Anh Nghĩa
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Thể dục
Dương Hoàng Hải
 3Ngữ Văn
Hồ Thị Thúy Hằng
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Vật lí
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Ngữ Văn
Phạm Thị Vinh Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Công nghệ
Tống Thị Hơn
Ngữ Văn
Võ Thị Anh Thơ
Vật lí
Trần Thị Thùy Dương
Ngữ Văn
Trần Thị Thủy
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Địa lí
Trần Thị Cát
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
 4Vật lí
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Địa lí
Nguyễn Thị Đào
Lịch sử
Trần Thị Thủy
Thể dục
Nguyễn Cẩm Tú
Lịch sử
Đinh Thị Tuyết
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
GDCD
Phan Trí Huấn
Lịch sử
Võ Thị Anh Thơ
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Công nghệ
Tống Thị Hơn
Tin học
Phạm Thị Hoa
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
GDCD
Phạm Thị Vinh Hoa
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Địa lí
Trần Thị Cát
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
GDCD
Trần Thị Minh Xuân
 5           Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Tin học
Phạm Thị Hoa
GDCD
Nguyễn Thị Đào
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Địa lí
Trần Thị Cát
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Mỹ thuật
Trần Thị Quỳnh
 5Sáng1Tin học
Phạm Thị Hoa
GDCD
Lê Thị Mai
Toán
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Toán
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Ngữ Văn
Phạm Thị Vinh Hoa
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hoa Lan
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Toán
Nguyễn Huy Tiễn
Toán
Nguyễn Thị Phương Thảo
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Hóa học
Cao Thị Thanh Hoài
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Toán
Tống Thị Hơn
Ngữ Văn
Đinh Thị Tuyết
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Toán
Lê Thị Ngọc Hà
GDCD
Trần Thị Minh Xuân
Tiếng Anh
Bùi Thị ánh Hà
Thể dục
Dương Hoàng Hải
 2Toán
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Ngữ Văn
Phạm Thị Vinh Hoa
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Công nghệ
Nguyễn Huy Tiễn
Toán
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Địa lí
Nguyễn Thị Hoa Lan
Lịch sử
Đinh Thị Tuyết
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Lịch sử
Võ Thị Anh Thơ
Tiếng Anh
Bùi Thị ánh Hà
Toán
Nguyễn Thị Thu Hường
Tin học
Phạm Thị Hoa
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Âm nhạc
Phan Thị Hoa
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Tin học
Lê Phương Đông
Toán
Nguyễn Anh Nghĩa
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Toán
Tống Thị Hơn
 3Địa lí
Cao Thị Thanh Hoài
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Tin học
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Toán
Nguyễn Huy Tiễn
Công nghệ
Tống Thị Hơn
Lịch sử
Đinh Thị Tuyết
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Tin học
Lê Thị Ngọc Hà
Toán
Lê Phương Đông
Tin học
Phạm Thị Hoa
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Địa lí
Trần Thị Cát
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Toán
Nguyễn Anh Nghĩa
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
 4Công nghệ
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Toán
Nguyễn Xuân Kỳ
Công nghệ
Nguyễn Huy Tiễn
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Tin học
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Tin học
Nguyễn Thị Thu Hường
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hoa Lan
Lịch sử
Võ Thị Anh Thơ
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Địa lí
Trần Thị Cát
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Hóa học
Cao Thị Thanh Hoài
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
Công nghệ
Phan Quốc Tường
 5     Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Toán
Nguyễn Thị Thu Hường
Ngữ Văn
Võ Thị Anh Thơ
Tin học
Lê Thị Ngọc Hà
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Địa lí
Trần Thị Cát
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Tin học
Phạm Thị Hoa
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Tin học
Lê Phương Đông
Hóa học
Cao Thị Thanh Hoài
 6Sáng1Ngữ Văn
Hồ Thị Thúy Hằng
Ngữ Văn
Phạm Thị Vinh Hoa
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Tin học
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Lịch sử
Trần Thị Thủy
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hoa Lan
Toán
Nguyễn Thị Thu Hường
Toán
Nguyễn Huy Tiễn
Toán
Nguyễn Thị Phương Thảo
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Toán
Lê Phương Đông
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Toán
Lê Thị Ngọc Hà
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Toán
Nguyễn Anh Nghĩa
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
 2Tin học
Phạm Thị Hoa
Toán
Nguyễn Xuân Kỳ
Ngữ Văn
Hồ Thị Thúy Hằng
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
Ngữ Văn
Phạm Thị Vinh Hoa
Tin học
Nguyễn Thị Thu Hường
Toán
Trần Thị Thùy Dương
Địa lí
Nguyễn Thị Hoa Lan
Công nghệ
Tống Thị Hơn
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Ngữ Văn
Trần Thị Thủy
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Toán
Lê Phương Đông
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Toán
Lê Thị Ngọc Hà
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Đào
Mỹ thuật
Trần Thị Quỳnh
Toán
Nguyễn Anh Nghĩa
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
 3Thể dục
Phan Quốc Tường
Tin học
Phạm Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Toán
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Toán
Nguyễn Huy Tiễn
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Địa lí
Hồ Thị Thúy Hằng
Tin học
Lê Thị Ngọc Hà
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Đào
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Hóa học
Cao Thị Thanh Hoài
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Toán
Tống Thị Hơn
 4Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Công nghệ
Nguyễn Huy Tiễn
Địa lí
Nguyễn Thị Hoa Lan
Tin học
Nguyễn Thị Thu Hường
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Địa lí
Hồ Thị Thúy Hằng
Công nghệ
Tống Thị Hơn
GDCD
Đặng Thị Lịch
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
GDCD
Nguyễn Thị Đào
Vật lí
Tăng cường Lý
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Tin học
Lê Phương Đông
Hóa học
Cao Thị Thanh Hoài
Mỹ thuật
Trần Thị Quỳnh
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
 5           Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Vật lí
Tăng cường Lý
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Tin học
Phạm Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Tin học
Lê Phương Đông
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Hóa học
Cao Thị Thanh Hoài
 7Sáng1Lịch sử
Trần Thị Thủy
Ngữ Văn
Phạm Thị Vinh Hoa
Toán
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Công nghệ
Nguyễn Huy Tiễn
GDCD
Lê Thị Mai
Ngữ Văn
Võ Thị Anh Thơ
Địa lí
Nguyễn Thị Hoa Lan
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Địa lí
Hồ Thị Thúy Hằng
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Toán
Nguyễn Thị Thu Hường
Ngữ Văn
Đinh Thị Tuyết
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Vật lí
Trần Thị Thùy Dương
Hình học
Phạm Tuấn Anh
Toán
Lê Thị Ngọc Hà
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Toán
Nguyễn Anh Nghĩa
Ngữ Văn
Đặng Thị Lịch
 2Sinh học
Cao Thị Thanh Hoài
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Lịch sử
Trần Thị Thủy
Toán
Nguyễn Thị Hồng Liêm
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Lịch sử
Đinh Thị Tuyết
Địa lí
Nguyễn Thị Hoa Lan
Tin học
Lê Thị Ngọc Hà
GDCD
Đặng Thị Lịch
Địa lí
Hồ Thị Thúy Hằng
Vật lí
Trần Thị Thùy Dương
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Đào
Toán
Tống Thị Hơn
Tiếng Anh
Nguyễn Hữu Trí
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Ngữ Văn
Trần Thị Minh Xuân
Vật lí
Phạm Tuấn Anh
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
 3Toán
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Công nghệ
Nguyễn Huy Tiễn
GDCD
Đinh Văn Sự
Sinh học
Cao Thị Thanh Hoài
Tiếng Anh
Lê Thị Mai
Tin học
Nguyễn Thị Thu Hường
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Ngữ Văn
Trần Thị Thủy
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hoa Lan
Tiếng Anh
Nguyễn Cẩm Tú
GDCD
Trần Thị Minh Xuân
Toán
Lê Phương Đông
Tin học
Phạm Thị Hoa
Toán
Lê Thị Ngọc Hà
Ngữ Văn
Nguyễn Thị Đào
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thuỷ
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
 4GDCD
Nguyễn Thị Thuỷ
Vật lí
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Sinh học
Cao Thị Thanh Hoài
Địa lí
Nguyễn Thị Đào
Thể dục
Nguyễn Cẩm Tú
Toán
Nguyễn Huy Tiễn
Âm nhạc
Trần Thị Quỳnh
Sinh học
Lê Thị Thu Hiền
Mỹ thuật
Đinh Văn Sự
Lịch sử
Võ Thị Anh Thơ
Thể dục
Đinh Thị Quỳnh Hoa
Công nghệ
Phan Quốc Tường
Hóa học
Nguyễn Tiến Sơn
Địa lí
Trần Thị Cát
Tin học
Phạm Thị Hoa
Lịch sử
Lê Thị Huệ
Sinh học
Phan Thị Hải Châu
Ngữ Văn
Trần Thị Anh Minh
Thể dục
Dương Hoàng Hải
Tin học
Lê Phương Đông
 5Sinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớpSinh hoạt lớp
 Chủ nhậtSáng1                    
 2                    
 3                    
 4                    
 5                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 28
Tháng 09 : 166.484
Năm 2022 : 191.038