• Sinh ngày 29-06-1902 tại Làng Thới Thạnh, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ.
  • Học tại Trường Collège de Cần Thơ, đến tháng 7-1922 vào học Trường Sư phạm Đông Dương.
  • Dạy học và hoạt động cách mạng, gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội từ năm 1927, làm Bí thư Tỉnh bộ Long Xuyên từ năm 1928.
  • Bí thư Ban Lâm thời An Nam Cộng sản Đảng (1929).
  • 1930 tại Hương Cảng đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản trong nước thành một Đảng, thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Châu Văn Liêm sau khi về nước và hoàn tất nhiệm vụ thống nhất Đảng ở Nam Kỳ, đã nhận nhiệm vụ phụ trách liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn.
  • Ngày 4-6-1930, đồng chí Châu Văn Liêm hy sinh khi lãnh đạo nhân dân Đức Hoà (Long An) biểu tình đòi chính quyền thực dân cải thiện đời sống, giải quyết quyền lợi thiết thân, chính đáng cho từng giới, từng giai cấp.
  • Những con đường lớn ở TP. Hồ Chí Minh, TP. Long Xuyên, TP. Cần Thơ đều được mang tên đồng chí Châu Văn Liêm. Ngôi trường PTTH Cần Thơ, là một trong những ngôi trường đào tạo thế hệ trẻ của tỉnh Cần Thơ vinh dự mang tên đồng chí, người cách mạng tiền bối cống hiến tuổi thanh xuân đầy sức sống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho nước nhà.
  • Hoài bão của đồng chí Châu Văn Liêm đã và đang được toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện, xây dựng đổi mới quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp, ấm no, hạnh phúc.
  • Thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công ơn to lớn của đồng chí Châu Văn Liêm.