Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Câu lạc bộ Tiếng Anh.

Phong trào diệt chuột
 
Chương trình về nguồn
Phát động phong trào tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 
 
 
 
 
 
Thành tích nổi bật:
- Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3
- Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018 - 2023
- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017 - 2018
- Công Đoàn cơ sở vững mạnh, có phong trào thi đua xuất sắc năm học 2017 - 2018.